Martin

Rusenje objekata,odvozenje suta,zemljani radovi: iskop temelja,podruma kanala,septickih jama i sl.; poravnanje placeva,cupanje korenja,obaranje stabala itd.

Komentari su isključeni na Martin

Svi upisi su prikazani

No more pages to load