Gradsko dobrovoljno vatrogasno drustvo Nis
Nis,Ucitelj Tasina 19
018/251797 ; 018/253124

Servisiranje i kontrola aparata za gasenje pozara.Ispitivanje hidranata i gromobranska instalacija.Osnovna obuka iz ZOP-a.Izrada pravila ZOP-a i Planova evakuacije.Prodaja vatrogasne opreme.

2.114 PUTA PREGLEDANO